คอมพิวเตอร์โรงเรียนบางกะปิ
ผู้สอน

ฐากูร ทิพย์มณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์โรงเรียนบางกะปิ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12570

สถานศึกษา
โรงเรียนบางกะปิ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.