homeมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว กนกวรรณ คงกะพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12574

สถานศึกษา
โรงเรียนโยินบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)