homeอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่น่าค้นหา
person
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่น่าค้นหา

ผู้สอน
อุกากาญจน์ ปัญนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่น่าค้นหา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12575

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)