home427-214 Criminology
personperson_add
427-214 Criminology

ผู้สอน
person
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
427-214 Criminology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12580

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และเหยื่ออาชญากรรม ทฤษฎีอาชญาวิทยา สาเหตุ ประเภท สถิติอาชญากรรม การลงโทษ สิทธิของผู้เสียหาย ระบบความยุติธรรมทางอาญา วิธีการทางอาชญาวิทยาคลินิก และวิธีการอื่นๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)