เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-214 Criminology

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และเหยื่ออาชญากรรม ทฤษฎีอาชญาวิทยา สาเหตุ ประเภท สถิติอาชญากรรม การลงโทษ สิทธิของผู้เสียหาย ระบบความยุติธรรมทางอาญา วิธีการทางอาชญาวิทยาคลินิก และวิธีการอื่นๆ