home427-214 Criminology
person
427-214 Criminology

ผู้สอน
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
427-214 Criminology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12580

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และเหยื่ออาชญากรรม ทฤษฎีอาชญาวิทยา สาเหตุ ประเภท สถิติอาชญากรรม การลงโทษ สิทธิของผู้เสียหาย ระบบความยุติธรรมทางอาญา วิธีการทางอาชญาวิทยาคลินิก และวิธีการอื่นๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)