THAI FDA BIO 58/1 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (การประเมินยาชีววัตถุ) (ปีการศึกษา 2558 ผลัด 1-2)
ผู้สอน

นาย กฤษดา ลิมปนานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
THAI FDA BIO 58/1 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (การประเมินยาชีววัตถุ) (ปีการศึกษา 2558 ผลัด 1-2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12587

สถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.