homeสำรอง
personperson_add
สำรอง

ผู้สอน
นาย กฤษดา ลิมปนานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สำรอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12588

สถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)