homeทดสอบการใช้งานชั้นเรียนศิลปะธัญรัตน์
personperson_add
ทดสอบการใช้งานชั้นเรียนศิลปะธัญรัตน์

ผู้สอน
person
นาย บุญเลิศ อละสัตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทดสอบการใช้งานชั้นเรียนศิลปะธัญรัตน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12589

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการสร้างชั้นเรียนใหม่  อันนี้เป็น

คำอธิบายชั้นเรียน

 
ทดสอบการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากใส่ภาพแล้ว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)