เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HR8101 Human Resource Management & Organizational Behavior

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชา HRM&OB สำหรับนักศึกษา MBA