homeการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แผนที่ความคิด
personperson_add
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แผนที่ความคิด

ผู้สอน
person
ดร. คมสัน เอียการนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แผนที่ความคิด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12597

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งจัดการเรียนการสอนกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)