homeการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แผนที่ความคิด
person
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แผนที่ความคิด

ผู้สอน
ดร. คมสัน เอียการนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แผนที่ความคิด

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12597

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138

คำอธิบายวิชา

โครงการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งจัดการเรียนการสอนกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)