การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แผนที่ความคิด

คมสัน เอียการนา

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งจัดการเรียนการสอนกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5