homeการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
personperson_add
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ผู้สอน
person
ดร. คมสัน เอียการนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12599

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)