homeCUD53 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2556
person
CUD53 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. เฉลิมลาภ ทองอาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
CUD53 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
126

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทยหลัก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคต้น ปีการศึกษา  2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)