ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นภาษาที่จำเป็นต้องศึกษารวมถึงวรรณคดีและวรรรกรรม