ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นภาษาที่จำเป็นต้องศึกษารวมถึงวรรณคดีและวรรรกรรม