homeภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
person
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ผู้สอน
สาริณี โสภาวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

Class ID
12612

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยเป็นภาษาที่จำเป็นต้องศึกษารวมถึงวรรณคดีและวรรรกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)