คณิตศาสตร์ ม.1
ผู้สอน

สำรี ผิวผ่อง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12614

สถานศึกษา
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.