homeหน้าที่พลเมือง 6 ส23204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
หน้าที่พลเมือง 6 ส23204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย ทนงศักดิ์ ดวงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หน้าที่พลเมือง 6 ส23204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12618

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หน่วยที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)