ผู้สอน
กัลยา ดวงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยา ม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12620

สถานศึกษา

โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 กระบวนการย่อยอาหาร