ภาษาไทย ม.5


ผู้สอน
วันเพ็ญ กาศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ม.5

Class ID
12622

สถานศึกษา
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)