homeทัศนศิลป์ ศ21101
personperson_add
ทัศนศิลป์ ศ21101

ผู้สอน
ยุทธพงษ์ อุสิงห์คำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทัศนศิลป์ ศ21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12627

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักองค์ประกอบศิลป์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)