เคมีพื้นฐานม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

มีสมาชิกทั้งหมด 40 คน