เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SP01/2014 - Principle of Flight

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมรักษ์ สาช่อฟ้า

International Virtual Aviation Organisation - Thailand

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

International Virtual Aviation Organisation - Thailand