homeวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3
person
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3

ผู้สอน
นรารักษ์ นันทศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12639

สถานศึกษา
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนจดคำศัพท์ Lesson 1  หน้า 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)