homeโครงการอบรมICT การใช้ระบบ Classstart
personperson_add
โครงการอบรมICT การใช้ระบบ Classstart

ผู้สอน
ฉัตรชัย โอษะคลัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการอบรมICT การใช้ระบบ Classstart

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12641

สถานศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกอบรมICT


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)