ผู้สอน
นางสาว อารีรัตน์ เจริญศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12645

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

อาจารย์ฑัชวงษ์