ผู้สอน
นิรชร สุขสมศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ICTม.4/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12648

สถานศึกษา

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการสร้างเว็บไซต์