homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
ปิยนุช รักพงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12655

สถานศึกษา
โรงเรียนอาเวมารีอา

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในรายวิชา  โครงงานคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)