กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประเภทสื่อโฆษณา กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา การจัดทำตารางสื่อ การประเมินสื่อโฆษณา คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณา