homeกลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา
personperson_add
กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา ปาลโมกข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12656

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประเภทสื่อโฆษณา กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา การจัดทำตารางสื่อ การประเมินสื่อโฆษณา คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)