เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประเภทสื่อโฆษณา กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา การจัดทำตารางสื่อ การประเมินสื่อโฆษณา คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณา