เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิจัยตลาด (3202-2002) ระดับ ปวส.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิจัย สามารถนำเสนอผลงานวิจัยทางการตลาด