homeการวิจัยตลาด (3202-2002) ระดับ ปวส.
person
การวิจัยตลาด (3202-2002) ระดับ ปวส.

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยตลาด (3202-2002) ระดับ ปวส.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12658

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิจัย สามารถนำเสนอผลงานวิจัยทางการตลาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)