การวิจัยตลาด (3202-2002)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิจัย สามารถนำเสนอผลงานวิจัยทางการตลาด