homeหลักการถ่ายภาพ1 ม.4/8
person
หลักการถ่ายภาพ1 ม.4/8

ผู้สอน
นางสาว วณิชชา แม่นยำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการถ่ายภาพ1 ม.4/8

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12659

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตร MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)