homeหลักการถ่ายภาพ1 ม.4/8
personperson_add
หลักการถ่ายภาพ1 ม.4/8

ผู้สอน
นางสาว วณิชชา แม่นยำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการถ่ายภาพ1 ม.4/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12659

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตร MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)