เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.6/2 การออกแบบและสร้างภาพกราฟิก 2มิติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประเภทของภาพกราฟิก กราฟิกแบบบิตแมป กราฟิกแบบเวกเตอร์ หลักการสร้างภาพ 2 มิติ การวาดภาพลักษณะ 2 มิติ