homeชั้น ม.6/2 การออกแบบและสร้างภาพกราฟิก 2มิติ
person
ชั้น ม.6/2 การออกแบบและสร้างภาพกราฟิก 2มิติ

ผู้สอน
พิวานันต์ ฝั้นเต็ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.6/2 การออกแบบและสร้างภาพกราฟิก 2มิติ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12661

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ประเภทของภาพกราฟิก กราฟิกแบบบิตแมป กราฟิกแบบเวกเตอร์ หลักการสร้างภาพ 2 มิติ การวาดภาพลักษณะ 2 มิติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)