homeชั้น ม.6/2 การออกแบบและสร้างภาพกราฟิก 2มิติ
personperson_add
ชั้น ม.6/2 การออกแบบและสร้างภาพกราฟิก 2มิติ

ผู้สอน
พิวานันต์ ฝั้นเต็ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.6/2 การออกแบบและสร้างภาพกราฟิก 2มิติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12661

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประเภทของภาพกราฟิก กราฟิกแบบบิตแมป กราฟิกแบบเวกเตอร์ หลักการสร้างภาพ 2 มิติ การวาดภาพลักษณะ 2 มิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)