home30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)
person
30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12666

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายวิชา

30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)