home30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)
personperson_add
30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12666

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)