ผู้สอน
นาย ปักธงชัย สวาสดิ์วงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.5/2 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12673

สถานศึกษา

มัธยมป่ากลาง


คำอธิบายชั้นเรียน

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ