homeม.5 ค32102
personperson_add
ม.5 ค32102

ผู้สอน
นาย ณัฐวุฒิ กำแทง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.5 ค32102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12678

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ค32102  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)