homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

ผู้สอน
เอกรัฐ ทุ่งอ่วน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12695

สถานศึกษา
โรงเรียนสา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)