ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

คำอธิบายชั้นเรียน

คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย