เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการเลี้ยงสัตว์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ให้ผู้เรียนได้ทราบถึง หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น ประกอบด้วย ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ การจดบันทึกฟาร์ม การตลาด