ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

คำอธิบายชั้นเรียน

คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย