ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

เอกรัฐ ทุ่งอ่วน

โรงเรียนสา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย