homeมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ผู้สอน
พยนต์ อ่อนเป็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12708

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การตัดต่อภาพยนตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)