homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ผู้สอน
ยุวธิดา จานแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12709

สถานศึกษา
โรงเรียนสา

คำอธิบายวิชา

Tense


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)