คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้น ม.3


ผู้สอน
นาย สรวง ศรีแก้วทุม
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้น ม.3

รหัสวิชา
1271

สถานศึกษา
แม่เมาะวิทยา สพม.35

คำอธิบายวิชา

คอมพื้นฐาน ม.3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books