homeห้องเรียนเคมี ม.5
personperson_add
ห้องเรียนเคมี ม.5

ผู้สอน
จริยา ใจยศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนเคมี ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12711

สถานศึกษา
โรงเรียนสา

คำอธิบายชั้นเรียน

สนุกกับเคมี ผ่านห้องเรียน class start


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)