ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

เอกรัฐ ทุ่งอ่วน

โรงเรียนสา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย