homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

ผู้สอน
เอกรัฐ ทุ่งอ่วน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12712

สถานศึกษา
โรงเรียนสา

คำอธิบายวิชา

คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)