ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

คำอธิบายชั้นเรียน

คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย