ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

นิรันดร์ แท่นทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12722

สถานศึกษา
โรงเรียนแม่จริม

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.