homeมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
person
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

ผู้สอน
พยนต์ อ่อนเป็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12727

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การตัดต่อภาพยนตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)