homeม.3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
personperson_add
ม.3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ผู้สอน
กิจณรงค์ แก้ววังอ้อ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12729

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้วิชาคณิต ตอนครูติดราชการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)