ผู้สอน
กิจณรงค์ แก้ววังอ้อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12729

สถานศึกษา

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้วิชาคณิต ตอนครูติดราชการ