homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาหุ่นยนต์
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาหุ่นยนต์

ผู้สอน
นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาหุ่นยนต์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12734

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)