homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาหุ่นยนต์
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาหุ่นยนต์

ผู้สอน
นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาหุ่นยนต์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12734

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)