ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาหุ่นยนต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์