homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

ผู้สอน
รัตนา เนตรใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12735

สถานศึกษา
โรงเรียนสา

คำอธิบายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์วิชาพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)