homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 2
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 2

ผู้สอน
person
อัมพร คำกัมพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12737

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ศึกษาข้อมูล ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)