homeชั้น ม.4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
personperson_add
ชั้น ม.4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ผู้สอน
ณัฐรดา จันฟุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12739

สถานศึกษา
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)