homeชั้น ม.4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
person
ชั้น ม.4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ผู้สอน
ณัฐรดา จันฟุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12739

สถานศึกษา
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)