homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง2/1 วิชาศิลปะพื้นฐาน
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง2/1 วิชาศิลปะพื้นฐาน

ผู้สอน
วาสนา แกล้วกล้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง2/1 วิชาศิลปะพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12741

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)