ผู้สอน
วาสนา แกล้วกล้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง2/1 วิชาศิลปะพื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12741

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัย