homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4

ผู้สอน
ยุทธยา ขัดสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12743

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับ...........


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)