homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4

ผู้สอน
ยุทธยา ขัดสม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12743

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับ...........


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)