homeชั้น ม.5 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
personperson_add
ชั้น ม.5 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

ผู้สอน
ณภัทร์สกล ปัญญา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.5 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12749

สถานศึกษา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ม.5  รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)