homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

ผู้สอน
ยุวธิดา จานแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12752

สถานศึกษา
โรงเรียนสา

คำอธิบายวิชา

Reading and Writing


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)